Izkušnje

Program se razvija že 30 let v sodelovanju z različnimi strokovnjaki

Ažurnost

Baza virov se dnevno nadgrajuje in posodablja s tržnimi cenami

Vsebina

Baza za strojne inštalacije vsebuje preko 20.000 normativov in 60.000 virov

Kaj je PoKaL in komu je namenjen?

PoKaL je programski paket za izdelavo Popisov in KaLkulacij. Namenjen je projektantom in izvajalcem vseh vrst instalacij v gradbeništvu pri izdelavi projektov in pri izdelavi ponudb za gradnjo in vzdrževanju objektov.
Osnova programskega paketa PoKaL so enotni popisi (poimenovani tudi standardizirani popisi del oz. standardni ali tipizirani popisi del). To pomeni, da so opisi opreme in storitev že napisani in zbrani po dejavnostih v tematsko zaključena področja. Enotne popise dopolnjuje še baza normativov imenovana kosovnice in viri.

Predvsem baza virov in kosovnic za strojne inštalacije je zelo obsežna in stalno ažurirana.

PoKaL je povezljiv s programi za tehnično risanje (CAD)