Čemu je PoKaL namenjen?

 • izdelavi projektantskih popisov z oceno stroškov
 • izdelavi predračuna z analizo cen materialov, dela, tujih storitev in strojev
 • izpisu knjige obračunskih izmer
 • izdelavi obračuna izvedenih del (situacije)

Kaj pridobi s PoKaL-om projektant oz. izdelovalec popisov?

Urejene popise z natančnimi cenami, možnost soustvarjanja baze enotnih popisov ter najpomembnejše; možnost dodatnega trženja popisov, ki jih potrebujejo izvajalci pri izdelavi ponudb.

Kaj pridobi s PoKaL-om izvajalec del oz. kalkulant?

V kolikor projektant izdela projektantski popis s programom PoKaL, imajo izvajalci oz. ponudniki do 80%-ni prihranek časa pri izdelavi kalkulacij. Zakaj? Ker program k enotnim popisom poišče in doda ustrezne kosovnice s cenami, ki jih ima izvajalec v svoji bazi. Dodati je potrebno samo še manjkajoče cene namenske opreme. Velika prednost uporabe programa PoKaL pa je tudi v popolni transparentnosti podatkov. Izdelovalec kalkulacije s pomočjo dodatnih cenikov spozna najnižjo sprejemljivo vrednost svoje kalkulacije, kar je za konkurenčno ponudbo bistvenega pomena.

Prednosti pri izdelavi predračunov s PoKaLom:

 • unificirana izdelava predračunov
 • uporaba enotnih baz za vse uporabnike
 • uporaba cenika z rabatnimi stopnjami za izračun “nulte” cene
 • obnovitev starih predračunov v trenutku
 • analiza ur, materiala, tujih storitev in strojev, podprta z grafi
 • različne oblike izpisa; kratki/dolgi teksti, ločeno mat.-delo
 • osveževanje cen preko interneta
 • ni potrebnih dodatnih vnosov za gradbeno knjigo in obračun

Dobro je vedeti !

 • Več kot 35.000 virov je linkanih na kataloge ali tehniče podatke na internetnih straneh proizvajalcev/dobaviteljev

Oddaljena pomoč

S klikom na povezavo prenesite program Iperius, pokličite in izvedeli boste več